Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 25.01.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Jezgroviće , opština Tutin, Lokalni klub poljoprivrednika sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Silvija Hodžić

Održana tribina je imala cilj da upozna poljoprivredne proizvođače ovoga kraja sa najavljenim podsticajima u poljoprivredi po Uredbi za raspodelu podsticaja za 2021. godinu donetoj od strane Vlade Republike Srbije (objavljeno u “Službernom glasniku RS”, broj 159/20 od 30. decembra 2020.godine).
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar