Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 23.10.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Kočane , opština Doljevac, Prostorije mesne zajednice sela
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Aktuelne mere podsticaja za osiguranje zivotinja , savetodavac Miloš Marković

-Cilj održavanja tribine je upoznavanje proizvođače sa aktuelnim podsticajima MPŠV za osiguranje zivotinja u 2023.godini.
Koordinator: Miloš Marković

Izvor: PSSS Niš