Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 26.10.2023. godine, sa početkom u 10:01 održana je tribina, mesto Luka , opština Bor, MZ Luka
sa temama:
1. 10:01 do 10:32 EAgrar , savetodavac Vladica Stefanović
2. 10:33 do 11:03 Podizanje višegodišnjih zasada , savetodavac Dejan Stefanović
3. 11:04 do 11:35 Ostali podsticaji , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj tribine je da se poljoprivrednici upute o greškama koji se najčešće mogu javiti prilikom popunjavanja u eAgraru i kako se to otklanja, podsticaji o podizanju višegodišnjih zasada i ostali aktuelni podsticaji.
Koordinator: Vladica Stefanović

Izvor: PSSS Negotin