Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Drlače , opština Ljubovija, PG Stanojević Filip
sa temom:
1. 12:00 do 12:31 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Dejan Obadović

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV.
Koordinator: Dejan Obadović

Izvor: PSSS Loznica