Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 30.10.2023. godine, sa početkom u 09:59 održana je tribina, mesto Drlače , opština Ljubovija, PG Stanojević Filip
sa temom:
1. 09:59 do 10:33 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Dejan Obadović

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa uslovima,načinom i potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava na podsticaje za osiguranje sa posebnim osvrtom na osiguranje životinja.
Koordinator: Dejan Obadović

Izvor: PSSS Loznica