Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 30.10.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Domaćinstvo Dragana Sarića
sa temom:
1. 12:00 do 12:31 Regresiranje osiguranja useva i plodova – način podnošenja zahteva za povraćaj , savetodavac Dušan Despotović

Cilj tribine je bio da se poljoprivrednim proizvođačima objasni na praktičan način pristupanja portalu eAgrara, konkretno koja dokumenta su potrebna, način njihovog slanja i sam način podnošenja zahteva za regresiranje osiguranja.
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica