Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 26.09.2023. godine, sa početkom u 10:57 održana je tribina, mesto Cerova , opština Krupanj, poljoprivredno gazdinstvo Petrović Damnjana
sa temom:
1. 10:57 do 11:29 “Aktuelni podsticaji u poljoprivredi” , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi, kao i tumačenje Pravilnika o potrebnoj dokumentaciji, vremenu i načinu podnošenja zahteva.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica