Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Barje , opština Leskovac – grad, Seoske prostorije
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 IPARD program , savetodavac Aleksandar Mitić
2. 13:30 do 14:00 Unapređenje biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse (DPP) u zaštiti bilja , savetodavac Bojana Karapandžić
3. 14:00 do 14:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Dušan Đorđević
4. 14:30 do 15:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Jelena Stojiljković

Cilj održavanje tribine bio je da se priisutnim proizvođačima predstave aktuelne mere MPŠV. Ttribini je prisustvovalo 20 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Aleksandar Mitić

Izvor: PSSS Leskovac