Objava: TRIBINA-PSSS Kuršumlija

Dana 28.06.2024. godine, sa početkom u 13:58 održana je tribina, mesto Tulare , opština Prokuplje, Gazdinstvo Šutanovac Dejan
sa temom:
1. 13:58 do 14:34 Mere agrarne politike , savetodavac Snežana Jović

Cilj tribine bio je informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike
Koordinator: Snežana Jović

Izvor: PSSS Kuršumlija