Objava: TRIBINA-PSSS Kuršumlija

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 09:10 održana je tribina, mesto Kaševar , opština Blace, Pg Ivana Gmijovića
sa temom:
1. 09:10 do 09:44 Agrarna politika Ministarstva Poljoprivrede , savetodavac Ivana Obradović

Poljoprivredni proizvodjači će biti upućeni u agrarnu politiku Ministarstva Poljoprivrede, odnosno koje sve vrste podsticajnih sredstava mogu da koriste tokom godine a u cilju unapredjenja poljoprivredne proizvodnje
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Kuršumlija