Objava: TRIBINA-PSSS Kuršumlija

Dana 06.06.2024. godine, sa početkom u 09:01 održana je tribina, mesto Trbunje , opština Blace, Gazdinstvo Zorana Kricaka
sa temom:
1. 09:01 do 09:31 Razvoj seoskog turizma , savetodavac Tanja Davidović

Cilj ove tribine je da se poljoprivrednicima ukaže na značaj razvoja seoskog turizma i benefite koje mogu da imaju od turizma kao i značaj osiguranja useva i na koji način mogu da izvrše povraćaj sredstava za premiju osiguranja.
Koordinator: Tanja Davidović

Izvor: PSSS Kuršumlija