Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 04.02.2023. godine, sa početkom u 17:56 održana je tribina, mesto Lipovac , opština Topola, Osnovna škola
sa temom:
1. 17:56 do 18:34 E- agrar , savetodavac Danko Petrović

Tribina se organizuje u cilju objašnjavanja funkcionisanja E – agrara
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac