Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 15.06.2023. godine, sa početkom u 13:53 održana je tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Sala PSSS Kragujevac
sa temom:
1. 13:53 do 14:25 Registracija novih gazdinstava u elektronskoj formi , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac