Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 10:59 održana je tribina, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Prostorije opštine Aranđelovac
sa temom:
1. 10:59 do 11:33 Obnova registracije gazdinstva u E RPG , savetodavac Danko Petrović

tokom tribine je poljoprivrednim proizvođima objašnjen postupak obneve e RPG
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac