Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 11.09.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Brestovo , opština Despotovac, Gazdinstvo Nikolić Saše
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 e Agrar , savetodavac Mira Miljković

Proizvođačima će bit prezentovane mere i podsticaji u stočarskoj proizvodnji i apliciranje preko e agrara, potrebna dokumentacija .
Koordinator: Mira Miljković

Izvor: PSSS Jagodina