Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 15.05.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je tribina, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, Prostorije PSSS jagodina
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Podsticaji po košnici pčela , savetodavac Ružica Đukić

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju za načinom konkurisanja za podsticaje po košnici pčela.
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina