Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 28.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Dvorica , opština Ćuprija, gazginstvo Dimitrijević Predraga
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Podsticaji i subvencije , savetodavac Mira Miljković

Proizvođačima će biti prezentovane mere agrarne politike, podsticaji i subvenciuje za nabavku mehanizacije
Koordinator: Mira Miljković

Izvor: PSSS Jagodina