Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Viča , opština Lučani, Gazdinstvo Kovačević Miloša
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Realizacija eAgrara kod proizvođača. , savetodavac Branko Tanasković

Cilj ove aktivnosti je pravovremena edukacija poljoprivrednika u dostupnijim informacijama, kao i neophodnim podacima za izradu preporuka sa QR kod- om za registraciju proizvođača u eUpravi,
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak