Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Osiguranje i subvencionisani krediti , savetodavac Radovan Ševarlić

Cilj organizovanja tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih sa podsticajima za regres ogiguranja i sa subvencionisanim kreditima
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak