Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 08.02.2021. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Mrčajevci , opština Čačak – grad, Na gazdinstvu Jovana Rajičića
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda životinjskog porekla , savetodavac Slađana Petrić

Cilj tribine je bio upoznavanje poljoprivrednika sa pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanjima koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak