Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 14.10.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Baćevac , opština Beograd-Barajevo, PG Boban Ćurčić
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Korišćenjem subvencija za premiju osiguranja. , savetodavac Violeta Veličković

Prisutni poljoprivrednici tokom tribine su upoznati sa korišćenjem subvencija za premiju osiguranja.
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd