Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 19.06.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Obrenovac , opština Beograd-Obrenovac, PG Miroslav Radović
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Cilj tribine je informisanje poljoprivrednih proizvođača o pravilnom načinu berbe višnje, kao i načinu pakovanja u sterilisanu ambalažu. , savetodavac Radena Pljakić

Cilj tribine je informisanje poljoprivrednih proizvođača o pravilnom načinu berbe višnje, kao i načinu pakovanja u sterilisanu ambalažu.
Koordinator: Radena Pljakić

Izvor: PSSS Beograd