Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 07.06.2023. godine, sa početkom u 16:19 održana je tribina, mesto Stubline , opština Beograd-Obrenovac, Gazdinstvo Dušana Stamenića
sa temom:
1. 16:19 do 17:02 Prezentovanje objavljenog javnog poziva za očuvanje životinjskih genetičkih resursa , savetodavac Dragoljub Krajnović

Okupljeni proizvođači detalnije su obavešteni o Javnom pozivu, odnosno o uslovima i načinu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa za 2023. godinu.


Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd