Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 11:05 održana je tribina, mesto Mala Moštanica , opština Beograd-Obrenovac, PG Sanje Bojić
sa temom:
1. 11:05 do 11:35 Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava na teritoriji grada Beograda za 2023. , savetodavac Radmila Koprivica

Cilj Tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Javnim pozivima za dodelu podsticajnih sredstava na teritoriji grada Beograda za 2023.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd