Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 11:02 održana je tribina, mesto Đurinci , opština Beograd-Sopot, PG Radoslava Kuzmića
sa temom:
1. 11:02 do 11:35 Registrovanje poljoprivrednog gazdinstva u e-Agrar , savetodavac Radmila Koprivica

Okupljeni proizvođači će biti detalnije upućeni o značaju, potrebi i načinu uvođenja polj.gazdinstva u sistem e-Agrar.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd