Objava: RADIONICA-PSSS Vranje

Dana 23.08.2023. godine, sa početkom u 13:30 održana je radionica, mesto Spančevac , opština Bujanovac, PG Dragan Mitić
sa temom:
1. 13:30 do 14:30 Mere za poboljšanje kvaliteta mleka , savetodavac Ivica Tomić

Mere za poboljšanje kvaliteta mleka
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje