Objava: RADIONICA-PSSS Valjevo

Dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 09:03 održana je radionica, mesto Mionica (selo) , opština Mionica, PG Kostić Zorana
sa temom:
1. 09:03 do 10:04 Rezidba šljive na rod , savetodavac Srđan Stanojlović

Na interaktivnoj radionici će prisutni biti upoznati sa pravilnom rezidbom šljive na rod. i sami učestvovati u njoj.
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo