Objava: RADIONICA-PSSS Smederevo

Dana 01.07.2024. godine, sa početkom u 13:54 održana je radionica, mesto Mihajlovac , opština Smederevo – grad, PG Toplica Nikolić
sa temom:
1. 13:54 do 14:25 Podrivanje zemljišta u cilju povečanja plodnosti , savetodavac Miladin Vitorović

Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prikazan je u radu podrivač sa tri radna tela , na dubini rada od 45 cm. i 60 cm.
Pre početka rada urađeno je podešavanje nivelacije u horozantalnoj i vertikalnoj ravni . Prikazano je podešavanje dubine rada pomoću kopir točka sa obe strane rama .
Koordinator: Miladin Vitorović

Izvor: PSSS Smederevo