Objava: RADIONICA-PSSS Smederevo

Dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 09:01 održana je radionica, mesto Vlaški Do , opština Smederevska Palanka, PG Pavić Živomir
sa temom:
1. 09:01 do 09:33 Pravilno uzorkovanje zemljišta za agrohemijsku analizu , savetodavac Sanja Milovanović Milenković

Prisutni proizvođači su upoznati sa značajem pravilnog uzorkovanja zemljišta i na osnovu dobijenih rezultata izvršiti izbor i količinu mineralnog đubriva za osnovno đubrenje.
Koordinator: Sanja Milovanović Milenković

Izvor: PSSS Smederevo