Objava: RADIONICA-PSSS Smederevo

Dana 04.11.2023. godine, sa početkom u 10:07 održana je radionica, mesto Smederevo , opština Smederevo – grad, Godominsko polje
sa temom:
1. 10:07 do 10:47 Određivanje vremena žetve kukuruza , savetodavac Sanja Milovanović Milenković

Cilj održavanja radionice jeste da utvrdimo tačan sadržaj vlage u zrnu vlagomerom kako bismo odredili optimalan rok berbe. Izmerena je vlaga 16.7 %. Data je preporuka da se žetva obavi čim vremenski uslovi to omoguće i sadržaj vlaga bude 14-15 %.
Koordinator: Sanja Milovanović Milenković

Izvor: PSSS Smederevo