Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 24.10.2023. godine, sa početkom u 09:02 održana je radionica, mesto Bogatić , opština Bogatić, Domaćinstvo Siniša Berić
sa temom:
1. 09:02 do 09:37 Setva pšenice, podešavanje sejalice i određivanje norme setve , savetodavac Gordana Rehak

24.10.2023. godine održaće se radionica sa temom: setva pšenice, podešavanje sejalice i određivanje norme setve.
Dana 24.10.2023. godine, održana je radionica u Bogatiću, gde je prisutnim proizvođačima objašnjen značaj podešavanja sejalice i određivanje norme setve, jer to direktno utiče na prinos useva. Važni parametri za uspešnu setvu su: čistoća semena, masa 1000 zrna i klijavost koji se nalaze na deklaraciji, a koji se primene u formuli, tako da se odredi tačna količina semena za setvu u zavisnosti od gustine setve za datu sortu. Na radionici je bilo 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac