Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 04.02.2021. godine, sa početkom u 14:30 održana je radionica, mesto Više Selo , opština Blace, Poljoprivredno gazdinstvo Simić Bojan
sa temom:
1. 14:30 do 15:00 Utvrđivanje faze razvoja i mere zaštite rodnih zasada krušaka od kruškine buve , savetodavac Aleksandar Petković

Cilj radionice je bio praktični prikaz i dokazivanje prisustva, faze razvoja i suzbijanje štetočine krušukine buve (Cacopsylla pyri) u rodnim zasadima krušaka.
Koordinator: Aleksandar Petković

Izvor: PSSS Prokuplje