Objava: RADIONICA-PSSS Poljoservis

Dana 14.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Vasilj , opština Knjaževac, Zadad šljive Svetozarević Miljana
sa temom:
1. 10:00 do 10:32 Praktičan prikaz rezidbe za rod u zasadu šljive , savetodavac Sanja Čokojević

Radionica je održana u cilju praktičnog prikazivanja pravilne rezidbe šljive sorte Stenlej za rod.
Koordinator: Sanja Čokojević

Izvor: PSSS Poljoservis