Objava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 17.10.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je radionica, mesto Dimitrovgrad , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Kotev Borisa
sa temom:
1. 14:00 do 15:00 Praktičan primer određivanja pravog vremena berbe dunje , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja radionice je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravim vremenom berbe dunje zavisno od namene plodova, kao i koji se kriterijumi uzimaju prilikom određivanja stepena zrelosti.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot