Objava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 24.08.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Berilovac , opština Pirot, Gazdinstvo Dragana Veličkovića
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktičan primer čišćenja nadzemnomg dela kala i pripreme za novi ciklus gajenja , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavanja radionice je bio da se proizvođači upoznaju sa gajenjem kala i merama nege.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot