Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 05.06.2024. godine, sa početkom u 10:45 održana je radionica, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, Klub poljoprivrednika
sa temom:
1. 10:45 do 11:30 Podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala eAgrar. , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj radionice je bio da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže postupak za podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala eAgrar.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar