Objava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 14:30 održana je radionica, mesto Dobrujevac , opština Aleksinac, PG Petrović Saša
sa temom:
1. 14:30 do 15:00 Određivanje optimalnog vremena košenja lucerke , savetodavac Ivan Rangelov


Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš