Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 18.09.2023. godine, sa početkom u 10:32 održana je radionica, mesto Lozničko Polje , opština Loznica – grad, poljoprivredno gazdinstvo Radić Stanka
sa temom:
1. 10:32 do 11:33 “Priprema kukuruzne silaže” , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na kritične tačke prilikom pripreme i najčešće greške u pripremanju, kako bi se pripremila što kvalitetnija silaža za ishranu muznih krava.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica