Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 26.09.2023. godine, sa početkom u 08:47 održana je radionica, mesto Brasina , opština Mali Zvornik, PG Milisava Kojića
sa temom:
1. 08:47 do 09:33 Vreme berbe kukuruza , savetodavac Milenko Đurić

Cilj radionice bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa određivanjem optimalnog vremena za berbu kukuruza.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica