Objava: RADIONICA-PSSS Leskovac

Dana 19.06.2024. godine, sa početkom u 10:27 održana je radionica, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Poljoprivredna škola Leskovac
sa temom:
1. 10:27 do 11:35 Procenat vlage zrna određuje vrema žetve ozimih useva , savetodavac Boban Stanković

Cilj:Prisutnima objašnjeno da vreme žetve ozimih useva određuje procenat vlage zrna. ( Poljoprivredna škola Leskovac )
Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac