Objava: RADIONICA-PSSS Kraljevo

Dana 18.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Grdica , opština Kraljevo – grad, PG Dukanac Dragice
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Orezivanje papaka , savetodavac Ljiljana Nerandžić


Koordinator: Ljiljana Nerandžić

Izvor: PSSS Kraljevo