Objava: RADIONICA-PSSS Kraljevo

Dana 24.08.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Mataruge , opština Kraljevo – grad, PG Baltić Miroslava
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Vizuelni pregled zasada maline na prisustvo bolesti , savetodavac Jelena Grbić

Cilj održavanja radionice bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa najznačajnijim bolestima maline, kao i merama borbe koje treba primeniti.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo