Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 29.08.2023. godine, sa početkom u 11:54 održana je radionica, mesto Goločelo , opština Kragujevac – grad, Gazdinstvo Đorđević Dragan
sa temom:
1. 11:54 do 12:25 Zaštita strništa od korova totalnim herbicidima , savetodavac Goran Varjačić


Koordinator: Goran Varjačić

Izvor: PSSS Kragujevac