Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 14.09.2023. godine, sa početkom u 11:21 održana je radionica, mesto Gornja Sabanta , opština Kragujevac – grad, Gazdinstvo Dejana Aleksića
sa temom:
1. 11:21 do 11:51 Siliranje kukuruza , savetodavac Goran Joksić


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac