Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 12.06.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Trbušani , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Duška Ružičić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Pravilno doziranje pesticida u zaštiti kajsije , savetodavac Gordana Radojičić

Usled višegodišnjih problema u doziranju pesticida cilj radionice je praktična edukacija poljoprivrednih proizvođača u pravilnom doziranju pesticida u zaštiti kajsije
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak