Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je radionica, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 08:30 do 09:15 Praktičan prikaz popunjavanja elektronskog zahteva za podsticaje po košnici pčela , savetodavac Slađana Petrić

Cilj radionice je bio praktičan prikaz popunjavanja elektronskog zahteva za podsticaje po košnici pčela
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak