Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 15.09.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je radionica, mesto Trnava , opština Čačak – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Biljane Protić
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Identifikacija štetočina i prouzrokovača bolesti na orahu , savetodavac Anđela Protić

Prisutni poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa štetočinama i prouzrokovačima polesti na orahu.
Koordinator: Anđela Protić

Izvor: PSSS Čačak