Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 19.06.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je radionica, mesto Baluga (Ljubićska) , opština Čačak – grad, domaćinstvo Simeuna Rakovića
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Merenje vlage zrna pšenice , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnom temom
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak