Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 26.06.2024. godine, sa početkom u 07:30 održana je radionica, mesto Padinska Skela , opština Beograd-Palilula, Gazdinstvo Gojka Macuta
sa temom:
1. 07:30 do 08:00 Dobra polj.praksa u proizvodnji krompira , savetodavac Anka Kačarević

Cilj radionice je upoznavanje prisutnih sa dobrom poljoprivrednom praksom u proizvodnji krompira.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd