Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 11:36 održana je radionica, mesto Dražanj , opština Beograd-Grocka, PG Slaviše Gajičića
sa temom:
1. 11:36 do 13:49 Zimska rezidba trešnje , savetodavac Dejan Marinković

Cilj radionice bio je da se okupljenim proizvođačima praktično pokažu pomotehnički zahvati u zimskoj rezidbi trešnje.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd